Voluit leven en werken

met hart voor de wereld

Wij zetten de toon voor een levenshouding die recht doet aan wie je in wezen bent!

Wij maken het mogelijk om spelenderwijs bewustzijn te vergroten, communicatie openhartig en transparant te maken, eigenaarschap te nemen en samen te werken vanuit eigenheid.

We staan groepen bij om samen te werken vanuit het hart.
Geven het werken met mensen een nieuwe betekenis.
Wij nodigen je uit je hart te volgen.

Dít is onze bijdrage aan het welzijn van alles wat op aarde leeft.

Leven en werken vanuit je hart maakt jouw specifieke bijdrage aan de wereld zichtbaar.

Vrij om te zijn wie je bent, leven vanuit je hart!

Transitie

sociaal wenselijk gedrag naar je hart volgen.

afhankelijkheid en hiërarchie naar vrij zijn in verbinding.

slachtofferschap naar innerlijke kracht.

bemoeizorg naar zelf oplossend vermogen.

gesloten- naar open communicatie. 

verborgen naar transparant.

controle naar overgave.

verdeeldheid naar eenheid.

eigendom naar rentmeesterschap.

tekort naar overvloed.

angst naar liefde.

Geld wordt een middel voor welzijn voor alles wat leeft 

in plaats van een doel!

We staan je graag bij op deze ontdekkingsreis!

Door je hart te volgen, zet je de deur open voor transformatie van:

Informatie
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

   

06 50 25 26 97

06 30 28 00 23

06 23 84 69 59

© 2017 - 2020 Magisch Perspectief 

Sandra

Melle

Petra

Algemene Voorwaarden

Privacy Statement (AVG)