Ons Perspectief

Wij zetten de toon voor een levenshouding die recht doet aan wie we in wezen zijn en wat we te doen hebben.

Wij maken het mogelijk om spelenderwijs bewustzijn te vergroten, communicatie openhartig en transparant te maken, eigenaarschap te nemen en samen te werken vanuit eigenheid.

We staan groepen bij om samen te werken vanuit het hart en geven het werken met mensen een nieuwe betekenis.​

Maak jouw specifieke bijdrage aan de wereld zichtbaar! ​

 

Transitie

 

Maak de transitie naar voluit leven en werken met hart voor de wereld!

 

van:​

sociaal wenselijk gedrag naar je hart volgen.

afhankelijkheid en hiërarchie naar vrij zijn in verbinding.

slachtofferschap naar innerlijke kracht.

bemoeizorg naar zelf oplossend vermogen.

gesloten- naar open communicatie. 

verborgen naar transparant.

controle naar overgave.

verdeeldheid naar eenheid.

eigendom naar rentmeesterschap.

tekort naar overvloed.

angst naar liefde.

Geld als middel in plaats van doel!

 

Wij staan voor het perspectief waarbij menselijke waarden echt meetellen en de bijdrage aan organisatie en  maatschappij meer is, dan alleen economische winst.